Kursavgift

Kursavgift betalas ej tillbaka vid avbokning av kurs. Så fort betalningen kommit in är din utbildning bokad och då anses kursen påbörjad - köpet är då helt bindande och inga pengar kan återbetalas.

*Accepterande av köpvillkoren sker i samband med köp av utbildning.