Härdplastutbildning


Detta är en obligatorisk utbildning för Fransstylister & Nagelteknologer.  

Utbildningen innefattar kunskap om hur vi skall arbeta med härdplaster.

Om du jobbar med fransar eller naglar mer än 30 minuter per vecka så är en härdplastutbildning obligatorisk och intyg som du får på utbildningen, (37 e §). enl. arbetsmiljöverket.


Utbildningen innehåller:

• Hur kemiska ämnen kan påverka vår hälsa

• I vilka typer av kemiska produkter hälsoskadliga ämnen kan förekomma, med speciellt fokus på allergiframkallande ämnen och cyanoakrylater AFS 2014:43 

• Kemiska arbetsmiljörisker

• Övrig relevant kemikalielagstiftning inklusive arbetsmiljölagstiftningen

• Lagstiftningen kring säkerhetsdatablad och hur informationen ska tolkas och användas

• Hur man riskbedömer kemiska riskkällor på arbetsplatsen enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Syfte: Utbildningens syfte är att informera om de risker som arbetet som fransstylist eller nagelteknolog innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behövas för att arbetet ska utföras på ett säkert sätt. Genom utbildningen ska deltagaren få stöd och kunskaper för att själv kunna utbilda i ämnet.

Mål: Efter genomgången utbildning ska deltagaren

• ha kunskap om hur kemiska riskkällor kan påverka vår hälsa

• ha kunskap om i vilken typ av produkter kemiska ämnen som påverkar vår hälsa kan förekomma

• ha kännedom om lagstiftning som berör kemiska produkter (inklusive REACH och CLP)

• veta var man hittar information om kemiska produkters farlighet och hur de ska hanteras

• ha kunskaper om hur man riskbedömer exponering för kemiska riskkällor på arbetsplatsen enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Program: I vilka typer av kemiska produkter hälsoskadliga ämnen kan förekomma, med speciellt fokus på allergiframkallande ämnen och cyanoakrylater AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker. Övrig relevant kemikalielagstiftning inklusive arbetsmiljölagstiftningen.

Lagstiftningen kring säkerhetsdatablad och hur informationen ska tolkas och användas

Hur man riskbedömer kemiska riskkällor på arbetsplatsen enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet